سیاست مرجوعی و عودت

تمام سفارش‌های ثبت شده در سلام تولد دارای ضمانت بازگشت وجه و عودت سفارش هستند. چنانچه مایل هستید در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب نمایید به مطالعه این برگه ادامه دهید. در حالت کلی دو حالت برای عودت سفارش وجود دارد که هر دو حالت در ادامه شرح داده شده‌اند:

کالایی در میان کالاهای ارسال شده معیوب و یا مغایر است

در این حالت با شرح کالای معیوب به قسمت پشتیبانی سریعاً جایگزین آن را دریافت نموده و یا کل سفارش را بدون هزینه عودت دهید.

کل سفارش بدون ایراد است ولی قصد عودت آن را دارید

در این حالت بدون اینکه ضربه و زیانی به مرسوله ارسالی وارد شود، و بدون اینکه محصولات از بسته‌بندی خود خارج شده باشند امکان عودت کل سفارش با هزینه ارسال از سمت مشتری وجود دارد. با هماهنگی پشتیبانی بسته را به آدرس مشخص شده ارسال نموده و کل هزینه مرسوله را دریافت نمایید.

دقت کنید که در اینجا باید کل سفارش عودت داده شود (نه بخشی از آن) و بسته‌بندی هیچیک از محصولات باز نشده باشند.