مشتری گرامی، از اینکه سلام تولد را برای خرید لوازم مورد نیاز خود انتخاب کردید نهایت قدردانی را داریم. با صرف چند لحظه زمان و ثبت بازخورد و تجربه‌ای که با ما داشتید، ما را در ارائه خدمات بهتر در آینده و بهبود کیفی یاری نمایید.

شماره تلفنی که با آن سفارش خود را ثبت کرده بودید وارد نمایید؛ یا جهت ناشناس بودن نظر، فیلد را خالی بگذارید.

چگونه برای اولین بار با سلام تولد آشنا شدید؟

کدامیک از موارد زیر را از جمله نقاط قوت ما می‌دانید؟ (می‌توانید چند گزینه را انتخاب کنید):

نقاط ضعف فروشگاه سلام تولد چیست و بهتر است چه چیزی را بیشتر بهبود دهیم؟ هر نظر، دیدگاه، توصیه یا گلایه‌ای که دارید در اینجا برایمان بنویسید: